Szkolenie Analityka w Firebase

Poznaj możliwości promocji i analizy danych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Google Analytics for Firebase. Kurs stacjonarny Firebase pozwala szybko zrozumieć czego potrzebuje Twój dział IT lub software house do poprawnego wdrożenia Firebase na potrzeby działań marketingowych oraz przygotować poprawne wdrożenie Google Analytics App+Web do śledzenia omnichannel.

Szkolenie Firebase pozwala zrozumieć różnice pomiędzy klasycznym Google Analytics, a nowym opartym o zdarzenia i parametry Google Analytics App+Web oraz poznać możliwości analizy danych aplikacji mobilnych. Poniżej proponowany plan ramowy szkolenia, który możemy po wcześniejszych ustaleniach zmodyfikować na potrzeby już posiadanej wiedzy przez zespół oraz rodzaju aplikacji mobilnej.

Szkolenie pomaga Marketingowcom, Analitykom, Product Managerom, Product Ownerom poprawnie zlecić wdrożenie lub modyfikacje Firebase w aplikacji mobilnej, a następnie zwiększać zyski wykorzystując data driven marketing, do podejmowania decyzji biznesowych.

W związku z sytuacją na świecie przeniosłem szkolenie stacjonarne na dwudniowe szkolenie online. Zarezerwuj miejsce: 

Co zyskasz dzięki szkoleniu Firebase?

Szkolenie Firebase pomaga właścicielom aplikacji mobilnej, a w szczególności analitykom, marketingowcom, project mangerom, product ownerom lepiej przygotować się do wdrożenia lub poprawienia istniejącej instancji Firebase w aplikacji mobilnej. Oprócz zaoszczędzonego czasu na development i poprawki, poniżej prezentuje 4 główne korzyści, które osiągnęli moi dotychczasowi klienci:

 1. Redukcja błędów implementacyjnych. Na przykład: próba rozdzielenia projektów Firebase osobno na iOS i Android, błędne stosowanie user properties, używanie eventów customowych, zamiast standardowych.
 2. Sprawniejsze wdrożenie/zarządzanie eventami i parametrami. Dzięki sprawdzonym praktykom wdrożenie Firebase „na produkcje” trwa szybciej. Dział QA ma mniej pracy, a developerzy mogą szybciej wdrożyć potrzebne eventy.
 3. Większy ROAS, tańszy CPI i CPA w kampaniach dla aplikacji mobilnych. Firebase pozwala ulepszyć dotychczasowe kampanie w Google Ads o nowe listy remarketingowe, targetowanie, a przede wszystkim ulepszeniu App Campaigns (dawna nazwa Universal App Campaigns (UAC)).
 4. Poznanie różnic pomiędzy Google Analytics, a Firebase unikając tym samym błędów w interpretacji danych. Oba narzędzia różnią się drobnymi szczegółami. Na przykład: definicja sesji i użytkownika. 

Każda aplikacja jest inna, dlatego na szkoleniu Firebase dostosowuje przykłady do danej aplikacji mobilnej.

Szkolenie dla firm z Google Analytics for Firebase

 1. Wstęp
  1. Główne różnice analityki webowej i aplikacji mobilnej
  2. Różnica Google Analytics vs. Firebase
  3. Ustawienia projektu Firebase
 2. Eventy i parametry
  1. Na czym polega różnica pomiędzy eventem, a parametrem
  2. 3 rodzaje eventów (standard, standard SDK, custom)
  3. Omówienie kliku specyficznych eventów
  4. 2 rodzaje parametrów liczbowe i tekstowe
  5. Omówienie specyficznych parametrów
  6. Dobre praktyki – omówienie Google Spreadsheet (Excel) pomagającego wdrożenie/uporządkowanie eventów i parametrów w aplikacji
 3. Konwersje aplikacji mobilnych
  1. Omówienie konwersji w Firebase
  2. Modele atrybucji 
  3. Jak skonfigurować konwersje w Google Ads dla kampanii App Campaign (poprzednia nazwa: Universal App Campaign)
  4. Eksport konwersji do Google Ads
 4. Odbiorcy (Audiences)
  1. Tworzenie list odbiorców (audiences) i ograniczenia
  2. Jak je można wykorzystać w Google Ads
 5. Lejki w Firebase (Funnels) oraz Google Analytics app and web
  1. Połączenie danych z Firebase w aplikacji mobilnych z Google Analytics apps and web 
  2. Różnica pomiędzy otwartym, a zamkniętym funnel
  3. Przykłady tworzenia funnels 
 6. User Properties
  1. Predefiniowane User Properties, jakich nie musimy tworzyć, a jakie powinniśmy
  2. Omówienie przykładów User Properties dla wybranej aplikacji
 7. Latest Release
  1. Funkcja dla programistów czy analityków?
 8. Retencja (Retention)
  1. Czym jest i omówienie przykładu dlaczego retencja jest ważniejsza od pobrań
  2. Jak interpretować wykres retencji w Firebase
 9. StreamView & DebugView
  1. Jak sprawdzać czy developerzy dobrze zaimplementowali dany event i parametr
 10. Linki dynamiczne podnoszące aplikacje mobilną na dowolnym ekranie (Dynamic Links)
  1. Omówienie konstrukcji dynamic links
  2. Tworzenie dynamic linka w konsoli Firebase dla iOS i Android
  3. Przykład dynamic link
  4. Korzyści deep linkingu – iOS Universal Links & Android App Link
 11. Remote config – zmiana treści w aplikacji bez aktualizacji
  1. Czym jest remote config?
  2. 3,5 sposobów na aktualizacje treści w aplikacji przez remote config
  3. Jak można wykorzystać remote config – przykłady
 12. Cloud Messaging – wiadomości do użytkowników in-app & pushe
  1. Notyfikacje (Rich) PUSH
  2. in-app messaging
  3. Przykłady użycia
 13. Połączenie danych z Google Analytics for Firebase z Google Analytics w usłudze apps and web (nowość! Wrzesień 2019)
  1. Czym jest cross device?
  2. Różnice pomiędzy Google Analytics (klasycznym), a Google Analytics app+web
  3. Analiza danych użytkowników znana z Google 360 (płatna wersja Google Analytics) za darmo
  4. Nowe definicje sesji w Google Analytics App+Web
 14. Google Tag Manager i Firebase
  1. Po co nam jest potrzebny Google Tag Manager w aplikacji
  2. Rozszerzony e-commerce dla Google Analytics z GTM
 15. Połączenie Firebase z BigQuery
  1. Jak wyglądają surowe dane w BigQuery z Firebase
  2. Jak możemy wykorzystać dane do analizy danych – przykłady zapytań
 16. Pytania i odpowiedzi

W związku z sytuacją na świecie przeniosłem szkolenie stacjonarne na dwudniowe szkolenie online. Zarezerwuj miejsce: 

Przykładowe slajdy kursu Firebase

Przed każdym szkoleniem aktualizuje ponad 100 slajdową prezentacje. Google ciągle rozwija Firebase, a wiele funkcji jest w fazie Beta, stąd aktualizacja jest bardzo ważna. Podczas ostatniej konferencji Firebase, Google mówiło o ponad 100 nowych funkcjach wdrożonych w ciągu 6 miesięcy. Pokazuje to skale rozwoju Firebase, który w porównaniu z Google Analytics bardzo mocno się rozwija.

Szczegóły szkolenia Firebase:

Czas szkolenia:  około 7 godziny 

Miejsce: na żywo online, siedziba Twojej firmy lub sala szkoleniowa w Poznaniu / Gdańsku / Warszawie. Ustalane indywidualnie.

Dodatkowo: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia, pamiątkowy długopis oraz notatnik. 

Wybrane aplikacje mobilne, które szkoliłem z zakresu Firebase:

Diet by Ann, OXY, Orange Polska, SMYK, MiiMove, MyPhsar, mPay, Inter Cars, Take & Go, 4F.

W związku z sytuacją na świecie przeniosłem szkolenie stacjonarne na dwudniowe szkolenie online. Zarezerwuj miejsce: