Szkolenie Firebase dla marketerów i analityków

Poznaj możliwości promocji i analizy danych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Google Analytics for Firebase. Kurs stacjonarny Firebase pozwala szybko zrozumieć co potrzebuje Twój dział IT lub software house do poprawnego wdrożenia Firebase na potrzeby działań marketingowych.

Szkolenie Firebase dla marketerów pozwala zrozumieć różnice pomiędzy Google Analytics oraz poznać możliwości analizy danych aplikacji mobilnych. Poniżej proponowany plan ramowy szkolenia, który możemy po wcześniejszych ustaleniach zmodyfikować na potrzeby już posiadanej wiedzy przez zespół marketingowy oraz rodzaju aplikacji mobilnej.

Szkolenie dla firm z Google Analytics for Firebase

 1. Wstęp
  1. Główne różnice analityki webowej i aplikacji mobilnej
  2. Różnica Google Analytics vs. Firebase
  3. Jak zbierają się dane, definicja sesji, użytkownika itp.
  4. Ustawienia projektu Firebase
  5. Połączenia Firebase do efektywnego prowadzenia kampanii Google Ads App Campaigns (poprzednia nazwa Universal App Campaign (UAC) )
 2. Eventy i parametry
  1. Na czym polega różnica pomiędzy eventem, a parametrem
  2. 3 rodzaje eventów (standard, standard SDK, custom)
  3. 2 rodzaje parametrów
  4. Omówienie kliku eventów z parametrami
  5. Dobre praktyki – omówienie excela pomagającego wdrożenie/upożątkowanie eventów i parametrów w aplikacji
 3. Konwersje
  1. Jak się je wykorzystuje w kampaniach Google Ads
  2. Eksport konwersji do Google Ads
 4. Odbiorcy (Audiences)
  1. Tworzenie list odbiorców (audiences) i ograniczenia
  2. Jak je można wykorzystać w Google Ads
 5. Lejki w Firebase (Funnels)
  1. Połączenie Firebase z „klasycznym” Google Analytics (z pominięciem zaproszenie do private beta)
  2. Różnica pomiędzy otwartym, a zamkniętym funnel
  3. Przykłady tworzenia funnels
 6. User Properties
  1. Predefiniowane User Properties, jakich nie musimy tworzyć, a jakie powinniśmy
  2. Omówienie przykładów User Properties dla wybranej aplikacji
 7. Latest Release
 8. Retencja (Retention)
  1. Czym jest i dlaczego retencja jest ważniejsza od pobrań
  2. Jak interpretować wykres retencji w Firebase
 9. StreamView & DebugView
  1. Jak sprawdzać czy developerzy dobrze zaimplentowali dany event i parametr
 10. Linki dynamiczne podnoszące aplikacje mobilną na dowolnym ekranie (Dynamic Links)

  1. Omówienie konstrukcji dynamic links
  2. Przykład dynamic link
 11. Pytania i odpowiedzi
firebase-prezentacja-analityka-dla-marketerów
Szczegóły szkolenia Firebase:

Czas szkolenia:  około 5 godziny z przerwami

Miejsce: siedziba Twojej firmy lub sala szkoleniowa w Poznaniu / Gdańsku / Warszawie. Ustalane indywidualnie.

Dodatkowo: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia, pamiątkowy długopis oraz notatnik. 

Wybrane aplikacje mobilne, które szkoliłem z zakresu Firebase:

Diet by Ann, Orange Polska, MiiMove, MyPhsar.